Genel OKUL HAYATI

ANADOLU LİSELERİ NAKİLLERİ (KASIM 2016 DEĞİŞİKLİKLERİYLE)

Orta öğretim kurumları arasında nakil ve geçişler hem öğrencilerin hem de velilerin gündemini sıklıkla meşgul ediyor. Kasım 2016’da yapılan değişikliklere göre nakillerle ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Fen lisesinden fen lisesine, sosyal bilimler lisesinden sosyal bilimler lisesine,  Anadolu lisesinden Anadolu lisesine ve Anadolu imam hatip lisesinden Anadolu imam hatip lisesine, fen/sosyal bilimler liselerinden Anadolu lisesine geçişler […]

OKUL HAYATI

ANADOLU LİSELERİ NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NASIL YAPILACAK?

Anadolu Liselerinin  nakilleri ne zaman başlayacak? 1 Ekim 2012 tarihinde başlayacak. Nakiller nasıl yapılacak? Öğrencinin kayıtlı olduğu Anadolu Lisesine başvurarak e-okul üzerinden öğrencinin naklini isteyebilirsiniz. Açık kontenjanları ve puanları nereden öğrenebiliriz? https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx adresinden öğrenebilirsiniz? Aynı anda birden fazla okul için başvuruda bulunabilir miyiz? Hayır. Her hafta 1 nakil başvurusu yapabilirsiniz. Nakil başvuruları hangi gün belli olur? […]

OKUL HAYATI

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ NAKİLLERİ

Nakiller ve Okuldan Ayrılan Öğrenciler Nakiller Madde 10 — Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî Anadolu İmam-Hatip Liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak resmî Anadolu İmam-Hatip liselerinden, […]

Genel OKUL HAYATI

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ NAKİLLERİ

Öğrenci Nakilleri ile İlgili Esaslar Öğrenci Nakilleri MADDE 14 – (Değişik:RG-2/9/2010-27690) Bu okullar arasındaki öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesinde mevcut bulunan öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının başlangıç tarihinin beş gün öncesinden sınavların bitimine […]

OKUL HAYATI

MESLEK LİSELERİ NAKİLLERİ

Meslekî ve teknik orta öğretimde nakil ve geçişler Madde 76- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG ) Nakil ve geçişler, kural olarak velinin yazılı başvurusu üzerine yarıyıl ve yaz tatili süresince yapılır. Ancak; zorunlu nedenlere ve belgeye dayalı nakil istekleri, kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca değerlendirilerek uygun bulunanların nakilleri ders yılı içinde de yapılabilir. Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan mesleki ve teknik […]