Haliç Üniversitesi

halic-universitesi-01

Şehir: İstanbul
İlçe: Mecidiyeköy
Adres: Büyükdere Cad. No:101, 34394 Mecidiyeköy – İstanbul
Telefon: (0 212) 275 20 20
Web Sitesi: http://www.halic.edu.tr

Türkiye bu gün Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci içindedir. Ülkemizin dışa açılma ve çağdaş gelişmeyi yakalayabilmesi ancak çağdaş düzeyde bir eğitim seferberliği sonucunda mümkün olabilecektir. Haliç Üniversitesinin bu hedefe yönelik olarak benimsediği eğitim-öğretim yöntemi öğrencinin analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. Ancak bu şekilde günümüzün çoğu interdisipliner ve karmaşık problemleri çözülebilmektedir. Değişken koşullar karşısında doğru olan sonuçların bulunması, rasyonel ve isabetli kararların alınması ancak değişen bilim, teknoloji, iletişim ve bilgi yönetimi koşullarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programlarıyla sağlanabileceği inancındayız.
Bu bağlamda Haliç Üniversitesinin hedefleri (vizyonu) aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak,
  • Bilgi çağının gereklerini yerine getirmek,
  • Uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek,
  • Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya çıkarmak ve bunlardan yararlanabilmek,
  • Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilmek,
  • Ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke ve dünya barışına ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmektir.

Misyonumuz- hedefimiz, en fazla 15 yıl içerisinde vizyonumuz olarak belirttiğimiz tüm hususları yerine getirmiş saygın bir Üniversite olarak ülkemiz ve dünya yükseköğretiminde hak ettiğimiz onurlu yeri almaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir