Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

fsm-universitesi-02

Şehir: İstanbul
İlçe: Fatih
Adres: Zeyrek Mah. Büyükkaraman Cad. No:53 Fatih /İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00
Web Sitesi: http://www.fatihsultan.edu.tr

 

Üniversiteler ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenirler. Özellikle ülkenin geleceği için hayati önemde olan 3 işlevi yerine getirirler. Bunlar; Eğitim-öğretim,  Araştırma-Geliştirme ve Kamu hizmetidir. Bugün bunlara ilaveten dördüncü yeni bir görev de eşlik etmektedir. Bu ise insanın, şehrin ve dünyanın derdini dert edinme görevidir. Kısaca değerlerimize sahip çıkma, onları koruma ve kollama yanında, küresel ısınmadan fakirlikle mücadeleye kadar birçok problemin çözümünde taraf olmaktır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi değer yargıları, tarih, kültür, sanat ve medeniyete verdiği önem ile geçmişten gelen birikimlerini geleceğe taşıma azim ve kararlılığındadır. Üniversitemiz refah toplumunun oluşturulmasında, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ve ilerlemelerin sağlanmasında etkili, yol gösterici olmaya çaba sarf etmektedir.

   1453 yılına kadar uzanan tarihi ve kültürel mirasıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemiz; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından genellikle sosyal bilimler, mimarlık-mühendislik ve sanat alanlarında eğitim-öğretim vermek gayesiyle kurulmuş olup akademik ve idari kadrolarımızın özverili çalışmaları ile ülkemizin aydınlık geleceğine katma değer sağlamaktadır.
   Üniversitemiz bu yönüyle tarihi Vakıfların yüklendiği misyonu, günümüze taşıyan ve çağdaş değerlerle buluşturan bir kurumdur. Bu sebeple öğrencilerimizin bilgi toplumunun etkin bireyleri olarak en iyi şekilde yetişmelerine gayret ediyor.
   Şüphesiz üniversitemiz, ihtiyaç duyulan alanlarda, evrensel değerler ışığında, bilgi ve teknolojiyi en iyi kullanabilen farklı bir üniversite olmak amacındadır. Binlerce yıllık tarih ve kültür mirasımızı sahiplenmek, korunmasını sağlamak ve bu değerleri özenle gelecek nesillere aktarmak en büyük idealimizdir. Bu idealimizi gerçekleştirebilmek için, başarılarını küresel dünya ile paylaşabilen, teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden bir dünya üniversitesi olmak hedefimizdir.
   Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun hemen akabinde düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlar, akademik çalışmalar ve yayınları ile bilim ve sanat birikimimize katkı sunmayı başarmıştır. Bu tür çalışmalar önümüzdeki dönemde yoğunlaşarak sürecektir. Üniversitemiz bilimsel araştırmalar ve özgün yayınlar üreterek, yetiştireceği aydın kuşaklarla milletimizin önüne yeni ufuklar açacağından şüphe yoktur.
   Bir ülkenin geleceğini, gençliğin gelecekte oynayacağı rolü ile bir bü­tünlük içinde görmek zorundayız. Milletler varlıklarını da, geleceklerini de gençlerin yardımıyla sürdürürler. Bu sebeple gençlere yatırım, en önemli yatırımdır. Ekonominin temel unsurlarından en önemlisi, hatta diğerlerinin gelişmesinde de en mühim olanı in­sandır, dolayısı ile gençlerdir. Gençler toplumların en belirgin göstergesidir. Genç­leri toplumlardan ayrı bir varlık olarak ele almak mümkün değildir. Gençliğin meselelerini hallettiğimizde, bu bir anlamda toplum meselelerini de halletmek olacaktır. Nitekim ülkemiz, genç nüfusunu iyi değerlendirebilirse çok yakın gelecekte bölgesinin süper gücü konumuna gelebilecektir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir