ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehir: İstanbul
İlçe: Maltepe
Adres:
Adres:
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.
Divan Sok. No: 1 Maltepe/İSTANBUL
Telefon: 0 216 458 08 08
Web Sitesi: http://www.acibadem.edu.tr/

Ülkemizde vakıf üniversiteleri, yüksek eğitim ve öğretimde öğrenci sayısını arttırmak, eğitime çeşitlilik kazandırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla kurulmuştur. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2009–2010 güz yarıyılında, sağlık alanında akademisyen ve doktorlarla birlikte çalışacak, ara kademede görev yapacak elemanları yetiştirmek üzere Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Patoloji Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları açılmıştır.

Meslek Yüksek Okulları’ nda ön lisans öğrencilerinin eğitimi bazı özellikler taşımaktadır. İki yıl süren ön lisansta mesleğin temel ilkelerinin öğretilmesi için hızlı bir görsel eğitim ve deneyimli eğiticiler gereklidir. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda temel teorik öğretim bölüm başkanları, profesör ve doçentler tarafından sürdürülmekte, pratik ve laboratuar eğitimi ise meslekte deneyimli öğretim görevlileriyle, modern teknolojik donanımlı hastanelerde verilmektedir. Meslek Yüksekokulları’ndaki öğrencilerin yaşama hazırlanmaları amacıyla müzik, görsel sanatlar, fotoğrafçılık, acil yardım, afet bilinci, bilgisayar ve spor gibi etkinlikler de programa yerleştirilmiş ve öğrencilerin boş vakitlerinde yararlı konularla ilgilenmeleri amaçlanmıştır. Sağlık bilimlerinde meslek bilgisi yanı sıra önemli olan davranış, dil ve psikoloji konularının akademisyenlerin önderliğinde işlenmesi, sağlıkta ara insan gücü kalitesini çağdaş düzeye yükseltmek için yararlı olacaktır.

Acıbadem Üniversitesi ayrıca meslekte süreli gelişimi sağlamak amacıyla ‘ASEGEM’ adlı akademik kuruluş bünyesinde seminer ve kurslar düzenlemektedir. Örneğin; patoloji laboratuarı teknisyeni, mesleğine başladıktan sonra özel kurslarla sitopatoloji konusunda eğitim alabilecek, bilgisini ve meslek olanaklarını geliştirebilecektir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul öğrencilerine, eğitim süreleri boyunca İstanbul yaşamlarında yol gösterecek rehber öğretmenler seçilmiştir. Meslek Yüksekokulu rehber öğretmenlerinin başlıca görevleri; ders programlarının eksiksiz uygulanmasını, öğrencilerin derslere ve laboratuara katılımını, laboratuar malzemelerinin kullanımını, korunmasını denetlemek ve hastane stajlarında öğrencilere eşlik etmektir.

Meslek Yüksekokulları’nda bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi özellikle sağlık alanında kalitenin yükseltilmesini, başarılı ve mutlu bir ara eleman kadrosunun yetişmesini sağlayacaktır.

Ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinde ve sağlık alanında kalitenin sağlanmasında, Meslek Yüksek Okullarında yetişecek ara eleman düzeyinin önemli olduğu konusundan yola çıkarak Meslek Yüksekokullarındaki eğitim ve öğretimin titizlikle ve özenle sürdürülmesine inanıyoruz.

Prof. Dr. Canan Erzen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir