OKUL HAYATI

KEN ROBINSON EĞİTİMİN ÖLÜM VADİSİNDEN NASIL KURTULURUZ?

 

Sir Ken Robinson iş ve eğitim dünyasında yaratıcılık ve inovasyon üzerine uluslar arası alanda tanınan bir yazar ve bu alanlarda dünyanın önde gelen konuşmacılarından biridir. 2006 ve 2010 yılında TED Konferanslarında yaptığı konuşmaları 150 ülkede 250 milyon kişi seyredildiği tahmin ediliyor. 2006 yılında yaptığı konuşma TED Konferanslarında en çok izlenen video olma özelliğini taşıyor. Ken Robinson’un son konuşmalarından birinin özetini sizlerle buluşturmak istedik. Tüm eğitimcilerin ve velilerin izlemesi gereken sarsıcı bir konuşma..

Konuşmanın Özeti:

KEN ROBINSON – Eğitimin Ölüm Vadisinden Nasıl Kurtuluruz?

Amerika’da “no child left behind” “eğitim almayan çocuk kalmasın” politikasına rağmen bazı şehirlerde çocukların %60’ı liseyi terk ediyor. Ekonomiye çok ciddi bir yük olan bu sorun buzdağının sadece üstü. Peki çocuklar neden okumak istemiyorlar. Çünkü çocuklar okula gitmekten keyif almıyorlar, okuldan yararlanmıyorlar. Bunun sebebi Amerikanın eğitime çok para harcamaması değil, Amerika pek çok ülkeye göre daha fazla para harcıyor. Sınıf mevcutları pek çok ülkeye göre daha küçük, eğitimle ilgili pek çok proje üretiliyor. Ama sonuç değişmiyor.

Şu andaki eğitim sistemimizle çelişen ama insan hayatını geliştiren 3 temel prensip var.

Bunlardan birincisi insanların doğal olarak farklı ve çeşitli olmasıdır. İki kardeşin bile birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşündüğümüzde bunu daha iyi anlarız. “Eğitim almayan çocuk kalmasın” politikası çeşitliliğe değil çocukların benzerliğine dayanan bir politika. Gerçek eğitim sanat, sosyal bilimler, beden eğitimi, matematik ve fen’e eşit ağırlık verir. Amerikalı çocukların %10’u dikkat eksikliği tanısı konuyor. Bunun sebebi çocukların saatlerce okulda oturup sekretarya işleriyle uğraşmaları. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabileceğimiz geniş bir müfredatla eğitim almaları gerekiyor.

İnsan hayatını geliştiren ikinci prensip merak. Çocuklarda merak kıvılcımını yaktığınızda çocuğa öğrenmesi için eşlik etmenize de gerek kalmayacaktır.

Merak başarının da lokomotifidir. Öğretmenler okulların başarılı olması için vazgeçilmezdirler, fakat öğretmenlik yaratıcılık gerektiren bir meslektir. Öğretmenlik aktarım sistemi değildir, bilginin öğrenciler tarafından alınması da değildir. Çok iyi öğretmenler bilgi aktarımının yanı sıra mentorluk yapar, kışkırtır, meşgul eder, öğrencilerin algılarının açılmasını sağlar. Eğitim öğrenmeyle ilişkilidir, öğrenme olmuyorsa eğitim de oluyor demektir. Diyet yapıyorsanız ama kilo veremiyorsanız diyet yapmanın bir anlamı olmayacaktır. Aynı şekilde öğrenme olmadan ders anlatımının da bir anlamı yoktur. Öğretmenin rolü öğrenmeyi sağlamaktır. Ancak şu andaki eğitim sistemimizde odak noktası öğrenme yerine sınavlardır. Sınavların rolü teşhis koymak olmalıdır. Yaratıcılılık ve merakın gücü yerine rutin algoritimleri takip etmeye yönlendiriyoruz.

Üçüncü prensip insanların genetik olarak yaratıcı olmalarıdır. Hepimizin özgeçmişi farklıdır, hayatlarımızı yaratırız ve onları yaşarız. İnsanların ilginç, çeşitli ve dinamik olma sebebi budur. Hayatlarımızı alternatifleri ve olasılıkları hayal ederek yaratırız. Eğitimin rollerinden biri yaratıcılığın gücünü uyandırmak ve geliştirmektir. Biz ise standartlaştırmaya çalışıyoruz.

Bu böyle olmamalı, Finlandiya matematik, fen ve okuma alanında uluslar arası sınavlarda birinci geliyor. Finlandiya’yı farklı kılan şey bu disiplinlere saplantılı olmaları değil, eğitim sistemlerinin oldukça geniş perspektifte sosyal bilimler, beden eğitimi ve sanat derslerini de içermesi. Finlandiya’da standart sınavlara çok büyük önem verilmiyor. Finlandiyalılara okullara devam etmeyen çocuk oranını sorduğumda öyle bir sorunlarının olmadığını, öyle bir durum olursa onlara destek vererek sorunu büyümeden hallettiklerini söylediler.

Başarılı olan bütün eğitim sistemleri incelendiğinde öğrenmeyi ve öğretmeyi bireyselleştirdikleri görülüyor. Çocuğun öğrenmesine odaklandıkları, öğrencilerin meraklarını, bireyselliklerini ve yaratıcılıklarını sistemlerine entegre ettikleri görülüyor.

İkinci önemli konu ise öğretmenliğe yüksek bir statü verilmesi. Eğitim verecekleri en iyilerden seçmez, onların gelişimlerini sağlamaz, sürekli destek vermezseniz, eğitim sistemini geliştiremezsiniz. Öğretenlerin kişisel gelişimine ayrılan bütçe bir masraf değildir, yatırımdır. Avustralya, Kanada, Güney Kore, Singapur, Hong Kong, Şanghay gibi başarılı ülkeler bunu bu şekilde gören ülkelerdir.

Üçüncüsü işin yapılması için sorumluluğu okullara devrediyorlar. Şu andaki eğitim sisteminde merkezi hükümet veya yerel hükümet öğretmenlerin ne yapacağına karar veriyorlar. Ancak karar vericiler sınıflardan çok uzaklar. Bu sebepten bu kararların öğretmenler ve okullar tarafından verilmesi daha doğru olacaktır. Karar vericiler eğitimi endüstriyel bir süreç gibi görüyorlar yeterince iyi ayar yapılırsa sonucun iyi olacağını düşünüyorlar. Bu bakış açısı ile okullar mekanik bir sistem oluyor hâlbuki okullar canlı, organik bir sistemdir. Öğrenmek istersiniz ya da istemezsiniz. Okuldan ayrılan her öğrencinin hayat hikâyesindeki köklerde yatan bir sebebi vardır. Sıkıcı bulabilirler, anlamsız bulabilirler. Yaşadıkları hayata göre çağdışı bulabilirler. Alternatif eğitim olarak sunulan bazı programlar var. Öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini amaçlıyorlar. Bu programlar tamamen kişiselleştirilmiştir. Geniş ve çeşitli bir müfredat sunuyorlar, okul içinde olduğu kadar okul dışında da eğitim imkanı sağlıyorlar, toplumla sıkı ilişkileri var ve başarılı da oluyorlar. Ancak alternatif olarak tanımlanıyorlar. Halbuki başarılı eğitim sistemleri de bu temellere dayanıyor. Okul kültürü çok önemli. Kültür organik bir kavramdır. Ölüm vadisi Amerika’da hiçbir şeyin yetişmediği bir bölge, 2004 yılında yağmur yağdığında ölüm vadisi bir sonraki bahar çiçek açmış, bu da aslında ölüm vadisinin ölü olmadığını göstermiş. Tohumlar uygun koşulların olmasını bekliyorlarmış. Eğitimde organik bir sistem, şartları değiştirdiğinizde, beklentileri, fırsatları artırdığınızda öğrencilere daha yaratıcı ve inovatif olmaları için fırsat sunduğunuzda, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkiyi değerli kıldığınızda sonuçlar güzel olacaktır

Eğitim liderlerinin rolü iş vermek veya kontrol etmek değildir, gerçek rolü kültürü kontrol etmek uygun ortamı yaratabilmektedir. Uygun ortam yaratıldığında insanlar beklemediğiniz kadar başarılı olacaktır. Benjamin

Franklin Dünyada 3 çeşit insan olduğunu söylemiş. Birincisi hareket etmeyenler, yapmak istemeyenler, yapmayacak olanlar, ikincisi hareketli olanlar, değişime ihtiyaç duyanlar, değişimi dinlemeye hazır olanlar ve üçüncüsü hareket edenler, gerçekleştirenler.

Hareket etmeye daha çok insan motive edersek ve hareket yeterince güçlü olursa, devrim niteliğinde olur ve bizim de buna ihtiyacımız var.

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_how_to_escape_education_s_death_valley.html

Sir Ken Robinson Kimdir?

4 Mart 1950’de Liverpool’da doğan Sir Ken Robinson iş ve eğitim dünyasında yaratıcılık ve inovasyon üzerine uluslar arası alanda tanınan bir yazar ve bu alanlarda dünyanın önde gelen konuşmacılarından biridir. 2006 ve 2010 yılında TED Konferanslarında yaptığı konuşmaları 150 ülkede 250 milyon kişi seyredildiği tahmin ediliyor. 2006 yılında yaptığı konuşma TED Konferanslarında en çok izlenen video olma özelliğini taşıyor. Avrupa, Asya ve Amerika’da hükümetlerle, eğitim kurumlarıyla ve büyük şirketlerle birlikte yaratıclık ve inovasyon konularında çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Robinson şu anda Los Angeles’ta yaşamaktadır.

Çalışmaları;

* 1977 Learning Through Drama: Report of The Schools Council Drama Teaching Project with Lynn McGregor and Maggie Tate. UCL. Heinemann. ISBN 0435185659 * 1980 Exploring Theatre and Education Heinmann ISBN 0435187813 * 1982 The Arts in Schools: Principles, Practice, and Provision,. Calouste Gulbenkian Foundation. ISBN 0903319233

* 1984 The Arts and Higher Education. (editor with Christopher Ball). Gulbenkian and the Leverhulme Trust ISBN 0900868899 * 1986 The Arts in Further Education. Department of Education and Science.

* 1998 Facing the Future: The Arts and Education in Hong Kong, Hong Kong Arts Development Council ASIN B002MXG93U

* 1998 All Our Futures: Creativity, Culture, and Education (The Robinson Report)[8] * 2001 Out of Our Minds: Learning to Be Creative. Capstone. ISBN 1907312471

* 2009 The Element: How Finding Your Passion Changes Everything (with Lou Aronica). Viking. ISBN 978-0670020478

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir