OKUL HAYATI

EĞİTİM YENİDEN… YeniOkul

yeniokulLOGO

Eğitim Yeniden… YeniOkul

Eğitim Yeniden sloganıyla İstanbul Şişli’ de 2013-2014 eğitim öğretim dönemindeYeniOkul kapılarını öğrencileri için açıyor. Bir çok eğitim felsefecisinin, bugün ihtiyaç hissedilen gerçek eğitimin tanımını çok uzun yıllar öncesinde yaptıklarını ifade eden okul kurucusu “Biz yeni bir şey icat etmiyoruz, “yeniden eğitim” diyoruz…” söylemi ile yola çıktıklarını ifade ediyor.
Annebabaegitimi sordu YeniOkul kurucusu Özlenen Kutlar okul arayışında olan tüm anne-babalar için yanıtladı. 

 İlkokulunuzda uygulayacağınız Reggio Emilia yaklaşımı hakkında bilgi verebilir misiniz?

 Reggio Emilia yaklaşımı, öğrenme sürecinde çocuğun başrolde olduğu ve diğer her şeyin bu çocuğa hizmet ettiği bir eğitim yaklaşımıdır. Çocuk merak eder, sorular sorar, araştırır, plan yapar, uygular. Öğretmen, çocuğu dinler, gözlemler, sorular sorar ve ona, üzerinde çalıştığı projeyle ilgili zengin, akıllı ortamlar sunar. Bunu yaparken, atölyeciyle (sanat öğretmeni) birlikte çalışır. Öğretmen aynı zamanda, çocuğu sürekli gözlemleyip notlar alır, fotoğraf ya da video yoluyla kaydeder ve bu bilgileri birbiriyle ilişkilendirdiği dokümantasyon çalışmaları yapar. Reggio Emilia yaklaşımına göre çevre 3. öğretmendir. Çocuğun araştırma yaptığı konuyla ilişkili, sosyal bir çevre, çocuğun aracısız öğrenmesini sağlar. Öğrenme, çocuğun yönlendirdiği bir süreçtir. En önemlisi de her çocukta var olan yüz dili, biz yetişkinlerin (öğretmenler, anne-babalar) görmemize, anlamamıza imkân sağlayan bir yaklaşım olmasıdır.

yeniokul4

YeniOkul’un eğitim felsefesi nedir?

Doğuştan çok güçlü bir öğrenme becerisiyle dünyaya gelen çocuğa, bu öğrenme becerisine paralel bir eğitim sunmak, eğitim felsefemizin temelini oluşturuyor. Bunun için temel aldığımız felsefe, yapılandırmacı felsefe; bu felsefenin ayaklarının yere basma noktası ise proje tabanlı öğrenme. Yapılandırmacı felsefeye göre bilgi çocuğun geçmiş deneyimleriyle ilişkilendirilerek oluşturuluyor. Bu ilişkilendirmeyi de proje tabanlı öğrenme sağlıyor. Dersler, birbirinden kopuk etkinlikler olarak değil, bir proje üzerinden, birbirleriyle ve geçmiş deneyimlerle ilişkilendirilerek işleniyor. Bu öğrenme sürecinde çocuk başroldedir. Birlikte çalıştığı grupla etkileşim halinde, projenin yönetiminde söz sahibi bir bireydir. Öğretmen çocuğu dinleyen, gözlemleyen, doğru sorular ve ortamlar hazırlayarak ona bir öğrenme ortamı sunan kişidir.

Sizi diğer okullardan ayıran en belirgin fark nedir?

Hem eğitim sistemimizi hem de mimari yapımızı ve mekân düzenlemelerimizi, merkeze çocuğu alarak tasarlamış bir okul olmamızın, diğer okullardan en önemli farkımız olduğunu düşünüyoruz. Merkezinde merak eden, araştıran, düşünen, plan yapan ve uygulayan, kısaca öğrenme sürecinde başrolde olan güçlü bir çocuğun olduğu ve diğer her şeyin bu çocuğa hizmet ettiği bir eğitim yaklaşımımız var.

Bu bağlamda, eğitim sistemi açısından en önemli farklılığımız, “iyi bir yapılandırmacı eğitim uygulaması” yapıyor olmamız olacak. Aslında Milli Eğitim müfredatı da bu çerçevede, yani yapılandırmacı. Ancak şartlar nedeniyle tam manasıyla uygulanamıyor. Biz yapılandırmacı eğitim modelini, Reggio Emilia yaklaşımından da ilham alarak tam manasıyla uygulayan bir okul olacağız. Dersler, çeşitli kazanımları sağlamaya yönelik, birbirinden kopuk etkinlikler olarak değil; bütüncül, birbiriyle ilişkili, çocuğun ve öğretmenin birlikte şekillendirdiği etkinlikler biçiminde işlenecek. Her sınıfta çocukları sürekli gözlemleyip değerlendiren 2 eşit öğretmen olacak. Öğretmenlere, bir atölyeci (sanat öğretmeni) ve bir pedagog da eşlik edecek.

YeniOkul, konum, mimari yapı ve mekân düzenlemeleri açısından da diğer okullardan farklı bir okul. Okulumuz kentin merkezinde, gerçek doğada, sessiz bir eğitim ortamı sunuyor. Çocuğun içinde kaybolmayacağı, okuldaki herkes tarafından ismiyle tanınacağı küçük bir okuluz. Bütün sınıf ve atölyeler birbirinden ve dışarıdan cam bölmelerle ayrılıyor ve ortak bir avluya açılıyor. Bu öğrenme ortamı, çocukların hem çevreyle hem de birbirleriyle iletişim halinde olmalarını sağlayıp çevreden ve birbirlerinden öğrenmelerine imkân tanıyor. Sınıfları ve atölyeleri yine çocuğu merkeze alarak, onların öğrenme süreçlerini yönetmelerine imkân verecek şekilde, içlerinde yaşayıp dönüştürebilecekleri mekânlar olarak düzenlendik.

 “Sağlıklı beslenme bir ayrıcalık değildir, bir  haktır” diyorsunuz, biraz açıklar mısınız?

Sağlıklı beslenebilmek için fazladan bir zaman ve enerji harcamamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Üstelik bu, şehirde yaşayan insanlar için daha da zaruri ve güç bir uğraş. Hiçbir şey yapmamız gerekmeden sağlıklı beslendiğimiz zamanları o kadar unuttuk ki sağlıklı beslenmeyi bir ayrıcalık olarak görüyoruz artık. Fakat sağlıklı beslenmek, insanın ve en başta çocukların en temel hakkıdır. YeniOkul olarak, bu hakkı yeniden kazanmaya yönelik tüm girişimlerin tam destekçisiyiz. Okulumuzda da, sadece organik besin maddelerinin kullanımıyla değil, “sağlıklı beslenme kültürü” kavramının eğitim yaşamının  içerisinde sürekli yer almasını da sağlayarak, çocuklarda bu konuda bilincin oluşmasını hedefliyoruz. Bunun için işe yemekhanemizin fiziki şartlarından başladık. Çocukların kolay erişebileceği, yemeklerin yapılışını izleyebileceği, şeffaf bir yemekhanemiz var. Öğünlerimiz, mevsimlerinde yetişen sebze ve meyvelerden hazırlanacak. Öğün sistemi, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve meyvesi şeklinde olacak. Okulumuzda kantin olmayacak; onun yerine, yemekhanemizde her zaman, mutfağımızda hazırlanmış yiyecek ve içecekler olacak. Çocuklar bir şeyler atıştırmak istediklerinde bu yiyeceklerden alabilecekler. Menümüzde en zararlı diyebileceğimiz “çikolata”yı bile kendi sütümüz, tereyağımız, kakao yağımız ve pekmezle yapıyoruz. İstanbul gibi dev bir metropolde büyümenin olumsuz etkilerine maruz kalan çocukların sağlıklı beslenmesi bizim için çok önemli bir konu.

Anne-baba eğitiminin çocuğun gelişimindeki rolü sizce nedir?

Eğitim kurumu ile anne babanın ortak dili konuşması çok önemli bir nokta. Çünkü anne babalar çoğunlukla içsel olarak bir şeyleri hissedip görebilirler. Bu sebeple, ailelerin bilinçlendirilmesinde eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Eğitim kurumları, gerçek eğitimin ne olup olmadığıyla ilgili bilgilerini, tecrübelerini ailelere belli oranda aktarmalılar. Bu da anne baba eğitimleri aracılığıyla olabilir. Bu noktada da, ailenin okulla işbirliği içinde olması çok önemli. Okul ve aile aynı dili konuştuğu zaman çocuğun eğitimine ve gelişimine katkısı çok olumlu yönde oluyor.

yeniokul1

 Okul seçiminde anne-babalara nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?

Çoklu zekâ kuramı artık eğitimde vazgeçilmez bir unsur. Çocuğun matematik, mantık ve dil zekâlarının dışındaki, bedensel zekâ, müzik zekâsı, görsel zekâ gibi diğer zekâ türlerinin okulda ne kadar beslendiğine, gelişiminin desteklendiğine bakılmalı. Bedensel zekâsı yüksek bir çocuğa, sadece dil ve matematik zekâsı üzerine kurulu bir eğitim vermek o çocuğun gerçek potansiyelini yok edecektir. Bunun tam tersi olarak da, aynı çocuğun bedensel zekâsının gelişimini destekleyen bir eğitim verildiğinde çocuk kendine güven duyacak ve diğer derslerde de başarılı olacaktır.

Okulunuzun öğrenci başarı değerlendirme anlayışı nedir?

Başarısız öğrenci yoktur, başarısız öğretmen vardır. Her çocuk doğru ortam sunulduğunda başarılı olur ve her öğrencinin öğrenme süreci birbirinden farklıdır. YeniOkul’da, sadece sonucun değerlendirildiği bir sistem yerine, süreç içerisinde ve süreç tamamlandığında farklı farklı değerlendirmeler olacak.

Okulunuzun yabancı dil eğitim programını anlatır mısınız?

Dil eğitimi anasınıfında İngilizce ile başlayacak. Haftada 10 saat olarak planlanan dil eğitimi, bir Türk bir de native öğretmen tarafından verilecek.  Ayrıca 5. sınıftan itibaren Fransızca ve İtalyanca dil seçenekleri de olacak.

Çocuğun anadilini öğrenirken duyduğu doğal merakı ve isteği uyandırmak için çocuğun farklı zekâ türlerine hitap ederek ve en önemlisi, üzerinde çalıştığı projeler üzerinden bir dil eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bunun için, eğitim programımızı disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırladık. Çocuk, üzerinde çalıştığı, kafa yorduğu, araştırma yaptığı, üretimde bulunduğu projeyle bağlantılı bir programla ve bu sayede kalıcı olarak öğrenecek.

Veli adaylarına son sözünüz ne olur?

Her çocuğun, ortaya çıkmayı bekleyen bir potansiyeli, birbirinden farklı zekâ türleri ve kendini ifade edebileceği 100 dili vardır. Çocuğun, bu potansiyelini ortaya çıkaracağı bir yaklaşımla doğru ortamları sunduğunuzda çocuk mutlu, başarılı, sosyal ve kendine güvenen bir birey olur. Bu da, her anne babanın en çok isteyeceği şeydir.

Adres ve İletişim

Sağlam Fikir Sk. No:17 Esentepe – Şişli
Tel: 0212 274 70 30 – Faks: 0212 274 70 32

 bilgi@yeniokul.com.tr

http://yeniokul.com.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir