OKUL HAYATI

TÜBİTAK LİSE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMASI

20130401-102806.jpg

TÜBİTAK LİSE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMASI

TÜBİTAK lise öğrencilerinin girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmak için girişimcilik ve yenilikçilik yarışması düzenlemektedir.

Bu programa, her düzeyde lise öğrencisi başvuru yapabilir. Başvurular, bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan grup adına grupta yer alan öğrencilerden birisi tarafından yapılır. Öğrenciler Çevre, Sağlık, Ulaşım, Enerji, Gıda ve Turizm alanlarında belirlenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile en çok 3 alanda başvuru yapabilirler.
Birden fazla alana başvuru yapılması ve birden fazla başvurunun sergilenmeye değer bulunması halinde sadece bir alana ait proje ile sergiye katılabilirler.
Yarışamaya başvurular 4 Mart – 19 Nisan 2013 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Yarışmaya başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır. 2 veya daha fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuruda Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı gruptaki öğrenciler ve her bir öğrencinin okul müdürlüğü tarafından imzalanıp TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine 24Nisan 2013 Çarşamba günü mesai bitimine (17:30) kadar kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmayla ilgili e-eğitimler 19 Nisan 2013 tarihine kadar http://girisimcilik.bideb.tubitak.gov.tr/ adreslerinde verilecektir.

Projelerin değerlendirilmesinde öne sürülen fikrin yenilikçi olup olmadığı, toplumun gereksinimlerini ne derece karşıladığı, takım çalışması ile yapılıp yapılmadığı, tema başlığına uygun olarak fikir üretilmediği sorgulanacaktır.

Elektronik ortamda alınan başvurular, jüriler tarafından belgeler üzerinden değerlendirilerek sergilenmeye hak kazanan başvurular belirlenir. Birinci aşama da sergilenmeye değer bulunan iş fikirleri, sergi sırasında jüri tarafından, Yenilikçilik, Geliştirme Süreci, Yaygın Etki/Fayda, Uygulanabilirlik/ Kullanılabilirlik yönlerinden değerlendirilerek ödüllendirilecek projeler belirlenecektir. Ayrıca sergi sırasında ziyaretçiler tarafından yapılan sanal yatırım sonucunda en fazla yatırım toplayan en çok üç proje tematik alanlar için belirlenen ödül tutarında ödüllendirilecektir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK – Öğrenci ödülü 3000 TL- Danışman Ödülü 1500 TL
İKİNCİLİK – Öğrenci ödülü 2500TL- Danışman Ödülü 1250 TL
ÜÇÜNCÜLÜK – Öğrenci ödülü 2000 TL- Danışman Ödülü 1000 TL

BAŞVURU ADRESİ
TÜBİTAK-BİDEB-2238
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMALARI
Seda BARITLI, Murat BALOĞLU
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Telefon No: 0312-4685300 / 3826-3838
E-posta: bideb2238a@tubitak.gov.tr

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-lise-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir