OKUL HAYATI

OKULA BAŞLAMA 66-72 AY OLUYOR

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, geçtiğimiz cuma günü sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve bazı eğitimcileri toplantıya çağırdı.

Müsteşar Emin Zararsız, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip, Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabayık’la birlikte üst düzey bürokratlar ve çağrılan 8 sivil toplum temsilcisi “4 +4+ 4”’ü konuştu. SETA Vakfı Eğitim Direktörü Bekir Gür, Dr. Murat Özoğlu, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan, TED’ten Genel Başkan Selçuk Pehlivanoğlu, Genel Müdür Sevinç Atabay,  Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof.Dr. Üstün Ergüder, Koordinatörü Batuhan Aydagül ve uzmanlar toplantıya katıldı.

Sivil toplum temsilcileri 4+4+4’te daha çok yaş konusu üzerinde durdu. İlköğretime başlama yaşının düşürülmesinin her kesimde kaosa yol açtığını belirten uzmanlar, başlama yaşının 66 ay sonrasında hatta, 66-72 ay arasında olması gerektiği konusunda ısrar ettiler. Eğitimciler 66-72 ay konusunda mutabakata vararak, Bakan Ömer Dinçer’den bu yönde kararın bir an önce verilmesini istediler. Bakan Dinçer, ise bunun Bakanlar Kurulu’ndan çıktıktan sonra yönetmelikle çözülebileceği mesajını verdi. Eğitimciler, 66 ay öncesinde çocuğu olan ailelerin okul uygun gördüğü takdirde ilköğretime başlayabileceğinin de üzerinde durdular.

Toplantıda yıllık ders saatleri ve ders günleri de tartışıldı. Seçmeli ders saatlerinin dünyadaki örnekleri üzerinde ciddi tartışmaların yapıldığı toplantıda 180 iş gününün yeterli, ama ders saatlerinin ise düşük olduğu görüşü belirtildi. Dünyada ders saatleri arasında teneffüslerde çeşitlilik olduğu, bazı ülkelerin 2 saati üst üste yapıp, yarım saat ara verdiği, Türkiye’de de fiili ders süresi ve kalitesinin arttırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Seçmeli derslerin de uzun uzun konuşulduğu toplantıda “Ders koymanın değil, nitelikli öğretmenin olması”nın önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: eğitim ajansı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir