Genel

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP)

ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER

2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

SON BAŞVURU TARİHLERİ
Hayatboyu Öğrenme Programı  2012 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:
Alt faaliyet adı   Son başvuru tarihi
Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği 1 Aralık 2011
Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
İlk başvuru dönemi            16 Ocak 2012
İkinci başvuru dönemi           30 Nisan 2012
Üçüncü başvuru dönemi  17 Eylül 2012
Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti
İlk başvuru dönemi 16 Ocak 2012
İkinci başvuru dönemi 30 Nisan 2012
Üçüncü başvuru dönemi 17 Eylül 2012
Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2012
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri  3 Şubat 2012
Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC)  3 Şubat 2012
Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 21 Şubat 2012
Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 21 Şubat 2012
Grundtvig Çalışma Grupları 21 Şubat 2012
Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 2 Şubat 2012
Erasmus Yoğun Programlar (IP)   9 Mart 2012
Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği
(Erasmus konsorsiyum ve yerleştirme sertifikası dahil) ve4/62
Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve
Personel eğitimi)     9 Mart 2012
Grundtvig Asistanlığı 30 Mart 2012
Grundtvig Gönüllü Projeleri 30 Mart 2012
Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri
   – İlk başvuru dönemi 30 Mart 2012
   – İkinci başvuru dönemi 12 Ekim 2012
Hazırlık Ziyaretleri
1. Başvuru dönemi (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)     1 Nisan 2012
2. Başvuru dönemi (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)     1Temmuz 2012
3. Başvuru dönemi (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)     1 Eylül 2012
4. Başvuru dönemi (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)     1 Kasım 2012
Hayatboyu Öğrenme Programı’nın tüm alt programlarında Hazırlık Ziyareti başvurusu
yapılabilir. Alt programlarda ilgili faaliyete tahsis edilen bütçenin  yukarıda belirtilen  herhangi
bir başvuru döneminde bitmesi durumunda bu durum ilgili Programın internet sayfasından
duyurulur. Sözkonusu ilan tarihinden sonra yapılan başvurulara hibe desteği sağlanmaz.
Yukarıdaki son başvuru tarihleri ve bütçeye ilişkin açıklama, merkezi projeler için yapılacak
Hazırlık Ziyareti başvuruları için de geçerlidir.
“İrtibat Seminerleri” faaliyeti için, bütçe imkanları doğrultusunda dönemsel olarak
Başkanlığımız internet sitesinde ilanlar yayınlanacak olup  son  başvuru tarihleri  ilgili
ilanlarda belirtilecektir.
BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir alt faaliyete ait  2012 başvuru
formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Merkez Başkanlığımız internet sitesinde ilgili
alt program veya  faaliyetin sayfalarında yeralacaktır. İlgili sayfaların düzenli olarak takip
edilmesi gerekmektedir.
2012 TOPLAM LLP BÜTÇESİ ve ALT PROGRAMLARA DAĞILIMI
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) için öngörülen toplam ülke merkezli faaliyetler kesin olmayan  2012  bütçesi  62.232.000,00 Avro olarak öngörülmektedir (ilgili bütçe Merkez Başkanlığımız ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak olan anlaşmalar çerçevesinde kesinleşir;  ek bütçe imkanlarının doğması durumunda ilgili tahsisatlar da ayrıca  yansıtılır).
Öngörülen bu bütçenin LLP sekörel programları arasındaki ön-dağılımı aşağıdaki şekildedir:
COMENIUS PROGRAMI                            :    9.723.000,00 Avro
ERASMUS PROGRAMI                              :  31.187.000,00 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI           :  18.431.000,00 Avro
GRUNDTVIG PROGRAMI                          :     2.613.000,00 Avro
Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti                        :       278.000,00 Avro
Bu bütçelerin her bir program bünyesindeki alt faaliyetlere göre dağılımı ise, başvuru gerçekleşmelerine ve Merkez Başkanlığının program uygulama önceliklerine bağlı olarak, ilgili anlaşma ve program kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleşmelere bağlı olarak, sektörel programlar arasında da bütçe aktarımları yapılabilecektir.
Alt programlara göre ayrıntılı hususlar adresinden öğrenilebilir.   http://www.ua.gov.tr


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir